pranie chemiczne i wyposażenie pralni

Z ostatniej chwili

Wymogi techniczne, czyli jak uruchomić pralnię

Zakładanie własnego biznesu pralniczego nie wymaga na szczęście jakiś dodatkowych koncesji i pozwoleń, ale trzeba brać pod uwagę uwarunkowania prawne, którym ta branża podlega.

Jeśli już wiemy jaki rodzaj pralni chcemy prowadzić ( pralnia wodna, która ma charakter przemysłowy czy  pralnia chemiczna, która jest skierowana do klienta indywidualnego) i przechodzimy do wyboru lokalu, musimy pamiętać o obowiązujących w tym względzie przepisach.

Podstawa prawna :

– rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny podlegać budynki i ich usytuowanie z 12 IV 2002 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 75 pozycja 690

– rozporządzenie ministra gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w pralniach i farbiarniach z 27 IV 2000 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 40/2000  pozycja 469

– rozporządzenie ministra zdrowia z 10 XI 2000 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem sanitarnym pomieszczenia zakładu opublikowane w Dzienniku Ustaw nr 213/2006 pozycja 1568

– wymogi polskiej normy PN-EN 14065 : 2005

– aktualne rozporządzenia dotyczące BHP

– aktualne rozporządzenia dotyczące warunków technicznych jakim podlegają budynki

Lokal na pralnię chemiczną   nie może mieć mniej niż 50 metrów kwadratowych, a jego wysokość nie może mieć mniej niż 3,3 metra. Przepisy wymagają, aby pomieszczenia socjalne dla pracowników miały 5-8 metrów kwadratowych, sanitariaty 2-3 metrów kwadratowych i żeby koniecznie był wydzielony i zamykany na klucz magazynek na chemikalia, który nie może mieć mniej niż 2 metry kwadratowe.

Ściany w pralni powinny być pokryte do wysokości dwóch metrów tak zwanymi materiałami nienasiąkliwymi i zmywalnymi, to samo dotyczy podłogi. Lokal musi mieć dostęp do dziennego światła oraz oświetlenie sztuczne według polskiej normy, musi posiadać nie tylko zwykłą wentylację grawitacyjną, ale tez wentylację mechaniczną o dużej wydajności ( co najmniej 10 wymian powietrza na jedną godzinę pracy). Ze względu na ciężar maszyn pralniczych i tak zwane obciążenia dynamiczne wynikające z drgań podczas pracy urządzeń, lokal musi mieć albo mocno wzmocniony strop, albo pomieszczenie pralni nie może być w ogóle podpiwniczone. W lokalu muszą być sprawne, wydajne i zatwierdzone przez stosowne organy instalacje wodne, kanalizacyjne, wentylacyjne, elektryczne i sprężonego powietrza , które zgodnie z przepisami muszą podlegać okresowej kontroli.

O nas

logo-footer

Na naszej stronie znajdziesz ciekawostki z branży pralniczej , podstawowe usługi pralni oraz wyposażenie, które każda pralnia powinna mieć. Zapraszamy do czytania.

Często czytane

Wyposażenie pralni wodnej
Czyszczenie chemiczne, WET CLEANING, techniki dywanowe
Pranie wodne, czyszczenie skór, szatnie automatyczne

Świeże newsy branżowe

Pomysł na biznes? Pralnia samoobsługowa!
Czyszczenie dywanu domowymi sposobami
Pranie ubrań noworodka
© Copyright twojaperspektywa.pl All Rights Reserved.