Politechnika Gdańska

Temat: Sieci FTTH architektura

Data: 31.03.2015

Miejsce warsztatu: Politechnika Gdańska, Sala 27 EA, Parter Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, (Tak zwany Stary Budynek ETI)

Godzina: 11:00 - 13:00

Podczas warsztatu zostanie omówiony opis, architektura sieci FTTH oraz ich modele. Uczestnicy będą mogli zweryfikować swoją wiedzę w prezentowanym zakresie również podczas  ćwiczenia z wymiarowania sieci.

 

Prowadzący:

Joanna Skrzypska - obecnie kierownik Wydziału Techniki w Orange Polska. Odpowiada za utrzymanie w terenie sieci aktywnej i kabli optotelekomunikacyjnych, dostarczanie usług klientom końcowych, uczestniczy w pracach inwestycyjnych. Obszar działania: od Sopotu na zachód woj. pomorskiego.

Adam Otta - obecnie kierownik działu Dysponent  w Orange Polska. Odpowiada za zarządzanie czasem pracy pracowników terenowych na obszarze woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, olsztyńskiego.